Hahn Türband 4 AT, 2-teilig

TÜRBAND 4 AT TVÅDELAT

BRA BLEV ÄNNU BÄTTRE

  • Gång­järns­sy­ste­met er­bju­der olika kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter och in­fäst­nings­va­ri­an­ter för såväl inåt- som ut­åt­gå­en­de dör­rar med väx­el­pro­fil och dör­rar med hörn­kon­struk­tion
  • Alla me­tall­de­lar i gång­jär­net är kor­ro­sions­skyd­da­de. Kan även le­ve­re­ras i rost­fritt stål för an­vänd­ning­ar i särskilt krävande miljöer
  • Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger
  • Spe­ci­alut­fö­ran­den för vik­dör­rar samt för in­brotts­häm­man­de dör­rar
  • Kan le­ve­re­ras för alla kon­ven­tio­nel­la alu­mi­ni­um- och stål­pro­fi­ler. Gång­jär­nen kan le­ve­re­ras i anodiserade färg­to­ner och pulverlackad i RAL-fär­ger
  • Un­der­hålls­fritt la­ger­stäl­le
  • Har tes­tats på rök­skydds- och brand­dör­rar
  • Sta­bil med la­gertap­par i ett styc­ke
Piktogramm Hahn function Logo SKG 3 Sterne CE geprüft Zeichen

nedladdning

broschyr

Broschyr_TB4_AT_SE

Montering

prestandadeklaration

PRESTANDA FÖRKLARINGAR AV ALLA PRODUKTER

NEW Katalog – Click & Select

Katalogutdrag – aktuell produkt

Lägga till fler produkter i katalogen

Enstaka delar

Borrmall - T103A0000
Borrmall - T101A0000
Borrmall - T115A0000
Borrmall - T113A0000

Tillbehör

Gångjärnsdel karmsida - Artikelnummer efter förfrågan
Gångjärnsdel dörrsida - Artikelnummer efter förfrågan
Täckstycke ram gångjärnsdel - Artikelnummer efter förfrågan
Täckstycke skaft gångjärnsdel - Artikelnummer efter förfrågan

Jämförbara produkter

AT-G
Hahn Serie 60 AT, 2-teilig SERIE 60 AT TVÅDELAT
Hahn Serie 60 AT, 3-teilig SERIE 60 AT TREDELAT

KONTAKTA OSS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRÅGOR PÅ PRODUKTEN?