Förenklad Tullprocedur (AEO)


Dr. Hahn är registrerad ”godkänd ekonomisk aktör” AEO

Som första företag i branschen fick vi intyget ”Authorised Economic Operator” av högsta kategorin ”tullrättslig förenkling/säkerhet” av tullverket. Därmed blir leveranser från fabrikerna inom vårt företag behandlade enligt en förenklad tullprocedur vid tullen.

Juridisk figur AEO

Genom den ökande internationaliseringen har omfattande interaktioner mellan företagen i Europa och hela världen blivit regeln. Därför förvånar det inte att även tullrätten anpassades till detta faktum. Man skapade den juridiska figuren ” godkänd ekonomisk aktör”. Målet med åtgärden är att alla företag som är involverad i den internationella leveranskedjan får möjlighet att blir klassad som pålitliga. För en producent som Dr. Hahn som genererar ca 70 % av sin omsättning utanför Tyskland är det tvingande att befatta sig med detta ämne.

Säkerhetsrelevanta investeringar blev nödvändiga

”Fram till certifikatets tilldelning fanns det många frågor att besvara och även en del säkerhetsrelevanta investeringar i fabrikerna Wickrath och Erkelenz att göra” förklarar Andreas Hasler projektansvarige och ledare försäljningskontor. Bland annat så installerades kameror och tillträdeskontroller infördes för att säkerställa att bara behöriga personer kan tar sig in på företagsområdet. Även procedurer och förfaranden blev kontrollerad och anpassad till myndigheternas krav.

Dokumenterade organisationsprocedurer

Utöver det var man tvungen att visa belägg för detaljerade kunskaper av relevanta tullbestämmelser och inrättandet av fysiska säkerhetsåtgärder för att försvåra tillgången på företagsdata och varor. Den friktionsfri fungerande logistiken och organisationen inom företaget måste i fortsättningen dokumenteras.