{data.search_tags}

TÜRBAND 4 AT TREDELAT

BRA BLEV ÄNNU BÄTTRE

  • Gång­järns­sy­ste­met er­bju­der olika kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter och in­fäst­nings­va­ri­an­ter för såväl inåt- som ut­åt­gå­en­de dör­rar med väx­el­pro­fil och dör­rar med hörn­kon­struk­tion
  • Alla me­tall­de­lar i gång­jär­net är kor­ro­sions­skyd­da­de. Kan även le­ve­re­ras i rost­fritt stål för an­vänd­ning­ar i särskilt krävande miljöer
  • Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger
  • Spe­ci­alut­fö­ran­den för vik­dör­rar samt för in­brotts­häm­man­de dör­rar
  • Kan le­ve­re­ras för alla kon­ven­tio­nel­la alu­mi­ni­um- och stål­pro­fi­ler. Gång­jär­nen kan le­ve­re­ras i anodiserade färg­to­ner och pulverlackad i RAL-fär­ger
  • Un­der­hålls­fritt la­ger­stäl­le
  • Har tes­tats på rök­skydds- och brand­dör­rar
Piktogramm Hahn functionLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

nedladdning

broschyr

Broschyr_TB4_AT_SE

Montering

MONTERINGSANVISNINGAR

Justeringsinsanvisningar

prestandadeklaration

PRESTANDA FÖRKLARINGAR AV ALLA PRODUKTER

Enstaka delar

Borrmall - T153A0000
Borrmall - T151A0000
Borrmall - T165A0000
Borrmall - T163A0000

Tillbehör

Gångjärnsdel karmsida - Artikelnummer efter förfrågan
Gångjärnsdel dörrsida - Artikelnummer efter förfrågan
Täckstycke ram gångjärnsdel - Artikelnummer efter förfrågan
Täckstycke skaft gångjärnsdel - Artikelnummer efter förfrågan