Prestandadeklaration

Den 1 juli 2013 ersattes det sedan 1989 gällande byggproduktdirektivet av den nya byggproduktförordningen. I sin egenskap som europeisk förordning gäller den omedelbart i alla medlemsstater. Syftet med förordningen är att uppnå enhetliga produkt- och provstandarder med harmoniserade prestandadata för byggprodukter i alla EU-stater med hjälp av harmoniserade tekniska specifikationer. Byggproduktförordningen skiljer sig särskilt från byggproduktdirektivet med sin prestandadeklaration, CE-märkning och utvärdering och kontroll av prestandan. Tillverkaren av en byggprodukt utfärdar en deklaration och dokumenterar därmed sitt ansvar för att byggprodukten överensstämmer med angiven prestanda och uppfyller kraven i tillämplig europeisk lagstiftning. Här kan du ladda ned en prestandadeklaration på ett av alla EU-språk för våra Hahn-gångjärn.

 

Download-Manager - prestandadeklaration på 24 språk *

Val av önskat språk

Sök på artikelnummer
Ange artikelnummer