{data.search_tags}

EINZELTEILE

Gångjärnsdel till dörrblad
Förstärkningsplatta 16 \/ 3,0 mm beslagsspår
Förstärkningsplatta 20 \/ 3,5 mm beslagsspår
Förstärkningsplatta 16 \/ 3,5 mm beslagsspår
VEKA-förstärkningsplatta 24 \/ 3,0 mm beslagsspår
Täcklock
Lagertapp
Lagerbussning
Gångjärnsdel till karm med höjdjusteringsspindel
Täckkåpa
Skruv för gångjärnsdel till karm 6,3 x 53
Skruv för förstärkningsplatta 6 x 40
Cylinderskruv för att förankra gångjärnsdelen på dörrbladet